Home    > Proizvodi     >   Pranje i sušenje veša  >  Mašine za pranje veša
Copyright  -  ELEKTRONIKA KOMERC MONTENEGRO   2013
Mašine za pranje veša
Testirane hiljadu puta, jedinstvene u pogledu kvaliteta.

Prije nego što mašina za pranje veša napusti našu fabriku, testiramo i najmanje detalje i podvrgavamo je beskonačnim testovima opterećenja. Jer tek kada svaka od oko 1.000 komponenata u našim mašinama za pranje veša 100 % ispuni naše visoke standarde u pogledu funkcionisanja, kvaliteta i pouzdanosti, tek tada je Bosch aparat spreman da se suoči sa najvažnijim izazovom: upotrebom u vašem domu.
Kućni aparati
Tel/fax:+382 50 432 575, +382 50 433 033, Mob: +382 69 026 490